Ruch Rodzin Nazaretańskich

Komentarze

1 Słuchać co mówi Kościół: dekalog, ks. Proboszcz 2 Słuchać co mówią przełożeni, ale też ich pytać: kierownik duchowy, opiekun grupy,    …

Skrucha przed Bogiem, że nie wybieramy Go, a wybieramy „plewy z tego świata, a nie bierzemy tej prawdziwej perły” – życia łaską.

Scroll to Top