Komentarze

1 Słuchać co mówi Kościół: dekalog, ks. Proboszcz 2 Słuchać co mówią przełożeni, ale też ich pytać: kierownik duchowy, opiekun grupy,    animator, mąż = żona, przełożeni w pracy 3 Wypełniać obowiązki stanu: w rodzinie, w pracy 4 Godzić się na sytuacje, które od nas nie zależą, a w kręgu których znaleźliśmy się