Letnie Rekolekcje dzień VIII „Wspólnota oparta na Bożej miłości agape”

medytacja

      N23 2015-07-11 medytacja Ks. Sławomir

homilia

      N24 2015-07-11 Homilia

Słowo abp

      N25 2015-07-11 Słowo abp

Konferencja

      N26 2015-07-11 konferencja Ks.Cezary