Letnie Rekolekcje dzień VI „Aby prawdziwie kochać, potrzeba trudu oczyszczenia serca”

medytacja

      N15 2019-07-09 medytacja Ks Grzegorz Dobrzyniecki

homilia

      N16 2015-07-09 homilia Ks Andrzej Stypułkowski

słowo...

      N17 2015-07-09 pismo do Synodu Biskupów -Ks. Dariusz K

konferencja

      N18 2015-07-09 konferencja Ks. Paweł

Wieczór Ukraiński

      N19 Wieczór Ukraiński p1
      N19 Wieczór Ukraiński p2
      N19 Wieczór Ukraiński p3
      N19 Wieczór Ukraiński p4
      N19 Wieczór Ukraiński p5
      N19 Wieczór Ukraiński p6