Na bieżąco

22-24 marca 2019 r.

Serdecznie ZAPRASZAMY członków i sympatyków RRN, ich przyjaciół i osoby poszukujące pogłębienia więzi z Bogiem.
Informacje i zgłoszenia u Wiesława tel. 606443964

W intencji rekolekcji ...Zdrowaś Maryjo..."

Temat rekolekcji - "Powrót do źródeł"

Rekolekcje prowadzi dr teol. ks. Dariusz Grelecki

Rozpoczynamy w piątek 22 marca 2019r. o godz. 18.00 Zakończenie w niedzielę po Mszy św.

Koszt pobytu 120zł /osoby w tym noclegi i wyżywienie

...continue reading

W dniu 27 października w Białymstoku odbędzie się Sympozjum -Świadek Miłosierdzia ks. prof. Tadeusz Dajczer.

 

Ks. Tadeusz Dajczer –założyciel RRN – to człowiek wielkiej wiary.  Poprzez swoją posługę kierownika duchowego był niezwykłym pośrednikiem miłosierdzia między Chrystusem a penitentem.

Swoje życie poświęcił głównie zgłębianiu życia wewnętrznego, które otrzymał jako dar łaski, dzieląc się tym doświadczeniem z penitentami, których miał około 400 - kapłanów i świeckich, również spoza granic Polski. Swoje doświadczenia przeżywane w komunii z Maryją pozostawił  też w licznych publikacjach w tym „Rozważania o wierze”, która stała się światowym bestsellerem oraz serią książek o Eucharystii.

W sympozjum, które rozpocznie się o 8.45 w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP  Mszą św.  Wśród wielu tematów poświęconych tematyce zaplanowano przedstawienie biogramu księdza profesora i odtworzenie jego głosu.

 

Będzie możliwość nabycia książek ks. Prof. T. Dajczera

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością Ruchu Rodzin Nazaretańskich i tematyki miłosierdzia.

 

Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego 2018/2019 odbędzie się w Rostkowie w Sanktuarium Stanisława Kostki

w dniu 29 września godz. 10.00

inauguracja

Eucharystia będzie sprawowana na zewnątrz kościoła -proszę o zabranie ewentualnie krzesełek turystycznych. Podczas konferencji przygotowany jest program dla dzieci.

jest też możliwość wyjazdu busem-autokarem z Łomży - kontakt rrn.lomza@gmail.com lub u ks. Wojciecha Chudzika- parafia Krzyża św. w Łomży

Za kilka dni miał się rozpocząć remont kościoła w Dąbrowie Wielkiej.
Pan Bóg zadecydował inaczej.
W dniu 21 czerwca w godzinach wieczornych "w jednej chwili" został zdmuchnięty dach z plebanii, drewniana stodoła złożyła się jak domek z kart, wielka lipa jak małe ziele zostało wyrwane z korzeniami i "położone" na murze przykościelnym.
Wichura nie spowodowała innych uszkodzeń budynków w parafii w Dąbrowie Wielkiej.

foto na stronie głównej.

Łączmy się w modlitwie za wstawiennictwem św. Józefa o przeprowadzenie remontów plebanii i kościoła

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.