Materiały formacyjne

M najkrótszą drogą

Święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwale punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie czło­wiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość. Do tych duchowych przewod­ników należy Św. Maksymilian, w którym czło­wiek współczesny odkrywa prawdziwą „syntezę" cierpień i nadziei naszej epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej życiem i śmiercią Męczennika, ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy: patrzcie, do czego zdolny jest człowiek, który bezwzględnie zaufał Chrystusowi przez Niepokalaną!

(Jan Paweł II, Msza Św. dziękczynna za kanonizację św. Maksymiliana, 18 czerwca 1983 r.)

 

 

taj wiary

Seria książek śp. Ks. Tadeusza Dajczera została wydana przez wydawnictwo Fidei i jest dostępna również w serii audiobook-ów.

odnośnik do wydawnictwa

www.fidei.pl

 Polecam pozycje o śp. Ks. Tadeuszu

"Przygnieciony ciężarem cierpienia wrócił do Domu Ojca!"

Pierwsza biografia zmarłego we wrześniu 2009 roku ks. prof. Tadeusza Dajczera.

zdumiew bliskość

"Trudny kawałek życia"

To prawdziwy skarb - pamiętnik Autora pisany w czasie Jego pobytu w seminarium i w pierwszych latach..

"Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

Na publikację składa się 26 świadectw i wywiadów z biskupami, księżmi, profesorami, osobami duchownymi i świeckimi, uczniami ks. Profesora i świadkami Jego życia, odbiorcami dzieł duchowych i naukowych. W zamieszczonym na wstępie wywiadzie z ks. biskupem Andrzejem Siemieniewskim czytamy: "Jeśli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować.

 

sakr obecnośći

oraz inne autorstwa śp.Ks. Tadeusza

"Maryja prowadząca nas do Jezusa. Objawienia w La Salette"

Książka opracowana na podstawie notatek Autora. Głębokie rozważania o modlitwie.

"Mała droga świętej Teresy z Lisieux"

Konferencje Autora wygłoszone na przełomie lat 70. i 80.

moca wiarynieoczekiwany dar