Materiały formacyjne

w ramionach 1

Jezus:

Czy wiesz, jakie jest najdoskonalsze nabożeństwo do Maryi?... Nigdzie nie znajdziesz nabożeństwa doskonalszego nad to, którego Ja cię nauczę, a tym jest współudział w mojej własnej dziecięcej miłości do Matki.

Za moim przykładem powierz się Matce mojej zupełnie, na zawsze i bez zastrzeżeń - jak dziecko ukochane... Powierz Jej całego siebie, jakim jesteś i będziesz, wszystko, co masz i mieć będziesz, wszystko, co robisz i co robić będziesz, tak iżby już ani w tobie, ani poza tobą nie było nic, co by nie należało do Niej.

 

Maryja:

Nie lękaj się: dobrze znam Wzór, który odtworzyć należy, i umiem urabiać dusze na Jego podobieństwo... Jeżeli będziesz stale zwracał się do mnie na chwilę przed każdym czynem, we wszystkim kierować będę tobą. A mogę cię tylko do jednego celu kierować: do Jezusa, do Jezusa, który będzie życiem twego życia.

Być apostołem to znaczy przyprowadzać dusze Chrystusowi, a im -dawać Chrystusa; ja jestem drogą, która prowadzi do Chrystusa; ja dałam Chrystusa światu.

Jestem wszechmocą dzięki wszechmocy Bożej i udzielam tej wszechmocy ludziom, którzy w Imię moje działają... Nie wystarczy jednak pracować dużo, aby mieć te przedziwne wyniki: trzeba pracować w Imię moje. Ileż razy trudziłeś się na próżno! A to dlatego, że nie powiedziałeś mi zaczynając: „W Imię twoje!"

o. Emil Neubert SM, Mój ideał, Jezus Syn Maryi

M najkrótszą drogą

Święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwale punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie czło­wiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość. Do tych duchowych przewod­ników należy Św. Maksymilian, w którym czło­wiek współczesny odkrywa prawdziwą „syntezę" cierpień i nadziei naszej epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej życiem i śmiercią Męczennika, ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy: patrzcie, do czego zdolny jest człowiek, który bezwzględnie zaufał Chrystusowi przez Niepokalaną!

(Jan Paweł II, Msza Św. dziękczynna za kanonizację św. Maksymiliana, 18 czerwca 1983 r.)

 

 

taj wiary

Seria książek śp. Ks. Tadeusza Dajczera została wydana przez wydawnictwo Fidei i jest dostępna również w serii audiobook-ów.

odnośnik do wydawnictwa

www.fidei.pl

 Polecam pozycje o śp. Ks. Tadeuszu

"Przygnieciony ciężarem cierpienia wrócił do Domu Ojca!"

Pierwsza biografia zmarłego we wrześniu 2009 roku ks. prof. Tadeusza Dajczera.

zdumiew bliskość

"Trudny kawałek życia"

To prawdziwy skarb - pamiętnik Autora pisany w czasie Jego pobytu w seminarium i w pierwszych latach..

"Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

Na publikację składa się 26 świadectw i wywiadów z biskupami, księżmi, profesorami, osobami duchownymi i świeckimi, uczniami ks. Profesora i świadkami Jego życia, odbiorcami dzieł duchowych i naukowych. W zamieszczonym na wstępie wywiadzie z ks. biskupem Andrzejem Siemieniewskim czytamy: "Jeśli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować.

 

sakr obecnośći

oraz inne autorstwa śp.Ks. Tadeusza

"Maryja prowadząca nas do Jezusa. Objawienia w La Salette"

Książka opracowana na podstawie notatek Autora. Głębokie rozważania o modlitwie.

"Mała droga świętej Teresy z Lisieux"

Konferencje Autora wygłoszone na przełomie lat 70. i 80.

moca wiarynieoczekiwany dar