Materiały formacyjne

Na nowy rok formacyjny 2017/2018 zostały przygotowane materiały dla grup dzielenia pod tytułem Aby Ona żyła i działała w nas i przez nas. Są to fragmenty konferencji św. Maksymiliana Kolbe, które głosił do braci w Niepokalanowie polskim i japońskim. Treści pozycji nawiązują do tematyki rekolekcji wakacyjnych poświęconych życiu w duchowej obecności Matki Bożej.

 

Przesłanie św. Maksymiliana jest szczególnie aktualne w roku jubileuszy maryjnych: 100-lecia objawień w Fatimie, 300-lecia koronacji cudownego wizerunku jasnogórskiego i 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie – zwieńczonego Aktem poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

W pierwszych latach istnienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Konferencje św. Maksymiliana stanowiły podstawowy materiał do pracy formacyjnej w ramach grup dzielenia i wywarły znaczący wpływ na obecny kształt duchowości Ruchu.

W nowym roku formacyjnym będziemy pogłębiać tematykę poruszoną na rekolekcjach wakacyjnych – Duchowe sprzątanie. Jak zrobić miejsce dla Boga?
Zanim ukażą się materiały drukowane zapraszamy do pobierania tekstów na spotkania z działu „Materiały formacyjne”.
Zachęcamy do zapoznania się z „dekalogiem” grup dzielenia a także ze wskazówkami, w jaki sposób zakładać i prowadzić grupy parafialne RRN.

 

mateiały na grupy dzielenia

rozważaniaCzytanie, a raczej medytacja kolejnych rozdziałów, stron, a nawet pojedynczych zdań tej książki, niesie wewnętrzne bogactwo. Mam nadzieję, że każdy, kto przeczyta tę książkę, poczuje - tak jak ja -potrzebę powrotu na jej pierwsze strony. Nie jest przecież ważne, aby wiele przeczytać. Najważniejsze, by trafić na książki, które naprawdę warte są poznania. Ta jest jedną z nich.

Manuel de Almeida Trindade Biskup Aveiro

Zrozumiałem, że „Rozważania o wierze" przekazują pewne autentyczne doświadczenie. I ono przemawia.

ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Polecam gorąco lekturę tego dzieła. Jeżeli człowiek wyciągnie wnioski z treści,które przeczyta i konsekwentnie je zastosuje we własnym życiu, będzie nieuchronnie prowadzony drogą świętości. Czy jest w życiu coś ważniejszego niż podążanie tą drogą?

o. Wilfrid Stinissen OCD

„Rozważania o wierze" to głęboka nauka życia wewnętrznego, Najlepszy podręcznik na Rok Wiary.

 s.prof.dr hab. Zofia Zdybicka USJK