Materiały formacyjne

Na nowy rok formacyjny 2017/2018 zostały przygotowane materiały dla grup dzielenia pod tytułem Aby Ona żyła i działała w nas i przez nas. Są to fragmenty konferencji św. Maksymiliana Kolbe, które głosił do braci w Niepokalanowie polskim i japońskim. Treści pozycji nawiązują do tematyki rekolekcji wakacyjnych poświęconych życiu w duchowej obecności Matki Bożej.

 

Przesłanie św. Maksymiliana jest szczególnie aktualne w roku jubileuszy maryjnych: 100-lecia objawień w Fatimie, 300-lecia koronacji cudownego wizerunku jasnogórskiego i 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie – zwieńczonego Aktem poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

W pierwszych latach istnienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Konferencje św. Maksymiliana stanowiły podstawowy materiał do pracy formacyjnej w ramach grup dzielenia i wywarły znaczący wpływ na obecny kształt duchowości Ruchu.

W nowym roku formacyjnym będziemy pogłębiać tematykę poruszoną na rekolekcjach wakacyjnych – Duchowe sprzątanie. Jak zrobić miejsce dla Boga?
Zanim ukażą się materiały drukowane zapraszamy do pobierania tekstów na spotkania z działu „Materiały formacyjne”.
Zachęcamy do zapoznania się z „dekalogiem” grup dzielenia a także ze wskazówkami, w jaki sposób zakładać i prowadzić grupy parafialne RRN.

 

mateiały na grupy dzielenia

rozważaniaCzytanie, a raczej medytacja kolejnych rozdziałów, stron, a nawet pojedynczych zdań tej książki, niesie wewnętrzne bogactwo. Mam nadzieję, że każdy, kto przeczyta tę książkę, poczuje - tak jak ja -potrzebę powrotu na jej pierwsze strony. Nie jest przecież ważne, aby wiele przeczytać. Najważniejsze, by trafić na książki, które naprawdę warte są poznania. Ta jest jedną z nich.

Manuel de Almeida Trindade Biskup Aveiro

Zrozumiałem, że „Rozważania o wierze" przekazują pewne autentyczne doświadczenie. I ono przemawia.

ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Polecam gorąco lekturę tego dzieła. Jeżeli człowiek wyciągnie wnioski z treści,które przeczyta i konsekwentnie je zastosuje we własnym życiu, będzie nieuchronnie prowadzony drogą świętości. Czy jest w życiu coś ważniejszego niż podążanie tą drogą?

o. Wilfrid Stinissen OCD

„Rozważania o wierze" to głęboka nauka życia wewnętrznego, Najlepszy podręcznik na Rok Wiary.

 s.prof.dr hab. Zofia Zdybicka USJK

1

Sztuka korzystania z własnych błędów należy do dzieł klasyki duchowości. Książka pełna optymizmu, ale jednocześnie bezkompro­misowa. Autor, znawca duchowych potrzeb człowieka, czerpie z bogatej spuścizny pisar­skiej św. Franciszka Salezego. Zło i słabości nazywa po imieniu i radzi, jak nie wpadać w przeróżne pułapki i pokusy oraz jak uczynić ze swoich błędów i upadków okazję do od­ważniejszego spojrzenia w niebo.

Joseph Tissot (1840-1894), francuski zakon­nik ze zgromadzenia św. Franciszka Salezego, tworzył i zmarł w swoim rodzinnym mieście Annecy. Zasłynął jako kaznodzieja rekolekcyjny i autor wielu dzieł z dziedziny duchowości.

w ramionach 2

Kiedy Chrystus odszedł z tego świata, dał swej Matce człowieka, ludzką istotę, by stał się on dla Niej jak syn: Jana... I w konsekwencji tego oddania i tego zawierzenia Maryja stała się matką Jana. Matka Boga stała się matką człowieka.

Macierzyństwo Maryi ma swój początek w matczynej trosce o Chrystusa. W Chrystusie, u stóp krzyża, przyjęła Jana, a w Janie przyjęła w pełni nas wszystkich. Maryja obejmuje nas szczególną troskliwością w Duchu Świętym... Dlatego macierzyństwo duchowe Maryi jest udziałem w mocy Ducha Świętego, „Ożywiciela".

Jan Paweł II, Fatima, 13.05.1982

 

Przez Maryję wreszcie Duch Święty zaczyna prowadzić do komunii z Chrystusem ludzi, „w których Bóg upodobał sobie".

KKK725

Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium.

Jan Paweł II, List o różańcu Rosarium Virginis Mariae, 14

 W stosunku do każdego chrześcijanina, do każdego człowieka, Maryja jest Tą która pierwsza uwierzyła - i tą właśnie wiarą Oblubienicy i Matki pragnie oddziaływać na wszystkich, którzy Jej po synowsku się zawierzają. Im bardziej zaś trwają w tym zawierzeniu i postępują w nim, tym bardziej Maryja przybliża ich do niewypowiedzianych „bogactw Chrystusowych" (por. Ef 3, 8).

Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Mater,46