Author Archives: grazyna-admin

Co mi jest potrzebne, by zaczął we mnie żyć Bóg... To światło łaski.

konferencja

Maryja żyła Bogiem. Miała w swoim sercu taki klimat, że jej życie wydało plon. Maryja była oddana Bogu. Ona była gotowa do przyjęcia tego, co chce jej dać Bóg, mimo że miała pomysły na swoje życie. Była jednak gotowa to zostawić by przyjąć Bożą Wolę. A jaki jest klimat w moim sercu…

Pan Jezus widzi grzech, ale widzi też duszę. Jezus wpatruje się w nasz życie i widzi pokłady dobra, które On chce odkryć. My na co dzień kształtujemy swoje życie w konkretnym środowisku, ale czy szukamy Woli Bożej. Maryja miała świadomość swojej słabości, i że jako człowiek jest jedynie narzędziem Boga. Jeżeli w życiu przychodzi jakieś rozczarowanie, wówczas możemy zauważyć, że Pan Bóg chce inaczej. Jeżeli chcemy naśladować Maryję, to całe nasze życie powinno być pragnieniem służby. My chcemy budować swój autorytet, ale ON chce, byśmy budowali JEGO autorytet . Przywiązanie jest formą zniewolenia. Modlitwa to życie obecnością Boga. Przywiązanie do naszej najlepszej modlitwy może być przeszkodą do życia Bogiem. By wzrastać trzeba być zniewolonym Bogiem, a nie swoimi przywiązaniami. Czy rezygnujemy w swoim życiu z siebie dla Pana Boga, dla drugiego człowieka… Od Boga otrzymaliśmy też talenty, usposobienia, ale tu chodzi o usposobienia duszy. Bez światła nie żyję. Czy jest we mnie usposobienie na Pana Boga nie na schematy, nie na nasze metody… Gdzie szukam światła…


homilia

Maryja usłyszała słowo Boże i zgodziła się na nie. Pan Jezus chcąc nam ofiarować siebie wskazuje jaki jest pierwszy krok. Tym krokiem jest wsłuchanie się w Słowo Boże. Jeśli zasłuchamy się w nie, znajdziemy bliskość Jezusa Trzeba mieć serce otwarte by spotkać Jezusa. Słowo chce przygotować nas do obecności Pana Jezusa. Słowo to nie tylko te wypowiedziane, ale to wszystko co się wydarza. Maryja zachowywała i rozważała, ale nie komentowała. Ważne jest byśmy nie komentowali słów bliźniego. Pan Bóg. chce się nami posługiwać. „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je”.

"Wiele razy się pytam: co jest gorsze w życiu człowieka? Konkretny grzech, czy życie w duchu świata, tego, co światowe? Czy demon, który kusi cię do grzechu, nawet nie jednego, ale dwudziestu, trzydziestu grzechów, ale konkretnych, tak, że się ich wstydzisz? Czy też demon, który byłby przy stole z tobą i razem z tobą mieszkał, i wszystko wydawałoby się być w porządku, ale wtedy cię kusi i stara się tobą zawładnąć duchem światowym?"

W dniu 27 października w Białymstoku odbędzie się Sympozjum -Świadek Miłosierdzia ks. prof. Tadeusz Dajczer.

 

Ks. Tadeusz Dajczer –założyciel RRN – to człowiek wielkiej wiary.  Poprzez swoją posługę kierownika duchowego był niezwykłym pośrednikiem miłosierdzia między Chrystusem a penitentem.

Swoje życie poświęcił głównie zgłębianiu życia wewnętrznego, które otrzymał jako dar łaski, dzieląc się tym doświadczeniem z penitentami, których miał około 400 - kapłanów i świeckich, również spoza granic Polski. Swoje doświadczenia przeżywane w komunii z Maryją pozostawił  też w licznych publikacjach w tym „Rozważania o wierze”, która stała się światowym bestsellerem oraz serią książek o Eucharystii.

W sympozjum, które rozpocznie się o 8.45 w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP  Mszą św.  Wśród wielu tematów poświęconych tematyce zaplanowano przedstawienie biogramu księdza profesora i odtworzenie jego głosu.

 

Będzie możliwość nabycia książek ks. Prof. T. Dajczera

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością Ruchu Rodzin Nazaretańskich i tematyki miłosierdzia.

 

“ Istnieje niebezpieczeństwo, że nie wyruszymy w drogę. Jak wielu ludzi stoi w miejscu i nie idzie i całe życie przeżywają w stagnacji, bez poruszania się, nie robią nic... To jest niebezpieczne – . - Podobnie jak ten człowiek z Ewangelii, który bał się zainwestować otrzymany talent. Zakopał go i mówił sobie: «Jestem spokojny, osiągnąłem pokój. Nie mogę się pomylić. W ten sposób nie będę ryzykował». I wielu ludzi nie wie, jak iść przez życie albo boi się ryzyka i stoi w miejscu. Ale my wiemy o tym, że jest reguła, która mówi, że kto stoi w miejscu cofa się, umiera za życia"

u św. Stanisława Kostki...

29-09-2018 Rostkowo- rozpoczęcie roku formacyjnego pod hasłem „dusza moja pragnie Boga - głębia przyzywa głębię.” Usłyszeliśmy pytania czego pragnie moja dusza, co jest moim największym celem i na ile potrafię się oddać temu, co jest moim największym celem, ile siebie potrafię poświęcić.
My zostaliśmy przez Boga powołani do świętości i tę drogę powinniśmy w swoim życiu rozwijać, pogłębiać, chociażby uświadomić sobie i próbować na nią odpowiedzieć.Modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień. Bóg pragnie rozlewać swoje miłosierdzie, ale czeka na moją odpowiedź, czeka, że się do niego zwrócę, że przyznam się, że do tej pory szukałam po ludzku.

Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego 2018/2019 odbędzie się w Rostkowie w Sanktuarium Stanisława Kostki

w dniu 29 września godz. 10.00

inauguracja

Eucharystia będzie sprawowana na zewnątrz kościoła -proszę o zabranie ewentualnie krzesełek turystycznych. Podczas konferencji przygotowany jest program dla dzieci.

jest też możliwość wyjazdu busem-autokarem z Łomży - kontakt rrn.lomza@gmail.com lub u ks. Wojciecha Chudzika- parafia Krzyża św. w Łomży

Miłość nie polega na uczuciach, chociaż i te są dobrem (przypadłość); ale na cenieniu Pana Boga ponad wszystko (Tomasz Morus). - Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady.
Naśladuj, co widzisz dobrego w innych.
Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi.

“ To prawda, że są trudności, że są problemy z dziećmi czy w małżeństwie, spory, kłótnie – mówił Ojciec Święty. – Ważne jest, by pozostało jedno ciało. Wtedy wszystko można przezwyciężyć. I jest to sakrament nie tylko dla małżonków, ale również dla Kościoła. On zwraca nam uwagę: «Ależ popatrzcie, miłość jest możliwa!». Miłość może sprawić, że będziemy żyć przez całe życie jak zakochani: w radości i cierpieniu, w problemach z dziećmi i w problemach między sobą…. Ale zawsze iść naprzód. W zdrowiu i chorobie, zawsze naprzód. I to jest piękne. ”

      2018-07-08 konferencja ks. Sławomir K.

 

 

      2018-07-07 wstęp do Mszy św. ks. Andrzej G.
      2018-07-07 homilia ks. Piotr
      2018-07-07 konferencja ks. Adam P.

      2018-07-06 homilia ks. Robert O.
      2018-07-06 konferencja ks. Jacek G.

      2018-07-05 homilia
      2018-07-05 konferencja ks. Sławomir K.

http://www.rrn.info.pl/

      Homilia podczas spotkania wspólnot RRN w Ludźmierzu - bp Stanisław Stefanek
      Konferencja podczas spotkania wspólnot RRN w Ludźmierzu - ks. Dariusz Kowalczyk

      2018-07-03 homilia ks. Adam P.
      2018-07-03 konferencja ks. Andrzej G.

      2018-07-02 homilia ks Wojciech N.
      2018-07-02 konferencja ks. Jan J.