Daily Archives: 4 marca 2017

"Czym innym jest post «obłudny» – słowo tak często używane przez Jezusa. Jest to post po to, żeby być zauważonym albo żeby poczuć się lepszym, a w tym samym czasie popełnia się zło, nie jest się sprawiedliwym, wykorzystuje się ludzi....
Z naszej pokuty, modlitwy, postu, jałmużny bierzemy sobie łapówkę, mianowicie łapówkę próżności, aby nas widziano. A to nie jest autentyczne, to obłuda. Dlatego Jezus mówi: «Kiedy się modlicie, róbcie to w ukryciu; kiedy dajecie jałmużnę, nie trąbcie przed sobą; kiedy pościcie, nie bądźcie posępni»; to tak, jakby powiedział: «Kiedy spełniasz dobry uczynek, to proszę, nie bierz z niego łapówki, on jest tylko dla Ojca»"

"Prawdziwa droga to ta Chrystusowa: naśladować Chrystusa, czynić wolę Ojca, tak jak On, brać na siebie krzyże codzienności i zaprzeć się samego siebie, aby iść za Jezusem. Nie czynić tego, co sam chcę, ale to, czego chce Jezus; naśladować Jezusa. A On mówi, że na tej drodze stracimy życie, aby otrzymać je potem; to ciągle tracić życie, odrzucać to, co sam chcę, odrzucać wygody, być zawsze na drodze Jezusa, który służył innym, adorować Boga. To jest właściwa droga” – zakończył Ojciec Święty. "

ZAPRASZAMY

na Rekolekcje Wielkopostne

do Hodyszewa
termin 31 marca -2 kwietnia

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 19.00 wspólnotową kolacją. Po niej zapraszamy na ucztę duchową - Adorację Pana Jezusa i Mszę św. z konferencją z duchowości RRN.

Animatorzy diecezjalni Ewa i Wiesław 606-443-964

zapraszamy też do nowej zakładki - MEDYTACJA

w intencji rekolekcji ...Zdrowaś Maryjo...